Liên hệ

Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 (24) 38810973           Fax: +84 (24) 38810974
Email: h-matsushima@parker.com.vn
(*) Tuyển dụng:   
(*) Họ tên :   
(*) Địa chỉ :  
(*) Điện thoại :  
(*) Email :  
(*) Tiêu đề :  
(*) Nội dung :