Giới thiệu Lịch sử công ty

Tháng 5/2000

Thành lập công ty (là công ty đầu tiên trong Khu công nghiệp Thang Long).

Vốn đầu tư ban đầu 2.000.000 USD

Tháng 11/2000

Bắt đầu đi vào hoạt động trong lĩnh vực sơn và xử lý bề mặt

Tháng 1/2002

Đạt chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Tháng 8/2002

Tăng vốn đầu tư lên 2.500.000 USD

Tháng 12/2003

Bắt đầu đi vào hoạt động trong lĩnh vực xử lý Alumite

Tháng 3/2005

Xây dựng mở rộng nhà máy Sơn, phát triển sản xuất

Tháng 3/2005

Tăn vốn đầu tư lên 4.100.000 USD

Tháng 8/2005

Bắt đầu  hoạt động dây chuyền xử lý nhiệt (lò thấm Cacbon dạng buồng và đây chuyền mạ đồng)

Tháng 12/2005

Đạt chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 14001:2004

Tháng 12/2005

Bắt đầu triển khai lĩnh vực Sơn tính năng bôi trơn

Tháng 12/2005

Tăng thêm thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Nitơ dạng giếng)

Tháng 12/2007

Tăng thêm thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm  Cacbon và lò thấm Nitơ dạng buồng)

Tháng 6/2008

Tăng thêm thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Cacbon dạng buồng)

Tháng 9/2011

Mở rộng nhà máy xử lý Nhiệt

Tháng 10/2011

Đạt chứng chỉ tiêu chuẩn ISO TS16949

Số lượt xem: 842