Xử lý bề mặt kim loại (Sắt, nhôm)

Xử lý Anot nhôm

Xử lý Bonder

Xử lý không trơn trượt

Xử lý Mangan Phosphat

Xử lý Kẽm Phosphat