Xử lý không trơn trượt

   Hệ thống xử lý với công đoạn tương tự như sơn phun, tạo ra lớp bề mặt sản phẩm với hệ số ma sát cao vượt trội, đáp ứng xử lý được với cả sản phẩm kim loại có hình dáng phức tạp. Tại công đoạn hình thành lớp mạc, có thể kiểm soát độ tinh của chiều dày lớp mạc, có thể lựa chọn theo mong muốn tầng bề mặt cứng hóa hoặc mềm dẻo dựa vào hóa chất xúc tác.