Thông tin về công ty

 Công ty chúng tôi tự hào là một trong số ít công ty tại Việt Nam với chuyên ngành xử lý bề mặt và xử lý nhiệt. Ngoài chuyên ngành xử lý bề mặt bằng phương pháp hóa chất; xử lý bề mặt bằng phương pháp điện phân; sơn tính năng bề mặt sản phẩm, từ năm 2005 công ty chúng tôi mở rộng thêm chuyên ngành xử lý Nhiệt

 

Lời chào

Giới thiệu công ty

ISO

Parker Group