Parker Group

  China

 • SHENYANG PARKERIZING CO.,LTD.
 • SHANGHAI PARKERIZING CO.,LTD.
 • PARKER SURFACE TECHNOLOGIES (SHANGHAI) CO.,LTD.
 • WUHAN PARKERIZING CHEMICAL CO.,LTD.
 • GUANGZHOU PARKERIZING CO.,LTD.
 • FOSHAN PARKER SURFACE MODIFICATION CO.,LTD.
 • RIZHAO PARKER SURFACE TREATMENT CO.,LTD.
 • KANIGENG (SHANGHAI) TRADE CO., LTD.
 • PARKER ENGINEERING (SHANGHAI) CO., LTD.

  Korea

 • DAE HAN PARKERIZING CO.,LTD.

  Taiwan

 • CHUNG JIH METAL TREATMENT CHEMICALS, INC.

  Viet Nam

 • VIETNAM PARKERIZING CO.,LTD.
 • VIETNAM PARKERIZING HANOI CO.,LTD.
 • PARKER PROCESSING VIETNAM CO., LTD.

  Philippines

 • PHILIPPINE PARKERIZING,INC.

  Thailand

 • THAI PARKERIZING CO.,LTD.
 • THAI SANMEL CO.,LTD.
 • PARKER ENGINEERING (THAILAND)  CO., LTD
 • PET TRADING CO.,LTD
 • KANIGEN THAIILAND CO.,LTD.

 Malaysia

 • NIHON PARKERIZING MALAYSIA SDN. BHD.

  Indonesia

 • P.T. NUSANTARA PARKERIZING
 • P.T. PARKER METAL TREATMENT INDONESIA
 • PT. PARKER ENGINEERING INDONESIA

  India

 • NIHON PARKERIZING (INDIA) PVT. LTD.
 • PARKER ENGINEERING (INDIA) PVT. LTD.

  U.S.

 • PARKER TRUTEC INC.
 • PARKER TRUTEC MMI INC.
 • PARKWOOD ENGINEERING DEVELOPMENT CORPORATION

  Mexico

 • PARKER TRUTEC MEXICANA S.A. DE C.V.

  Belgium

 • P. I. OF EUROPE N.V.

Trụ sở chính

1-15-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tòa nhà Tokyo Parker 6F
ĐT 03-3275-3273 / FAX 03-3271-8865

Nhà máy Kawagoe

2-8-2 Yoshinodai, thành phố Kawagoe, tỉnh Saitama
ĐT: 049-222-9811 / FAX: 049-225-5854

Nhà máy Kawasaki

3-24-6 Shiohama, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
ĐT: 044-288-2221 / FAX: 044-266-1379

Nhà máy Chiba

197 Shinko, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba
ĐT: 043-242-6421 / FAX: 043-247-3258

Nhà máy Hamamatsu

1427 Mishima-cho, Minami-ku, Thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka
ĐT: 053-441-1215 / FAX: 053-441-8188

Nhà máy Shizuoka

1456-367 Obuchi, Kakegawa, tỉnh Shizuoka
ĐT: 0537-48-0600 / FAX: 0537-48-0610

Nhà máy Toyohashi

5-46 Akemi-cho, Toyohashi-shi, Khu công nghiệp Aichi Akemi
ĐT: 0532-23-4500 / FAX: 0532-23-4505

Nhà máy Kadoma

1-19 Ebatacho, thành phố Kadoma, tỉnh Osaka
ĐT: 072-881-3401 / FAX: 072-885-5481

Nhà máy Kichijoin

6 Nishikawara-ri Nishimachi, Kichijoin, Minami-ku, Kyoto-shi
ĐT: 075-313-6933 / FAX: 075-321-1694

Nhà máy Hanshin

81-2 Nishimukaijima-cho, thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo
ĐT: 06-6413-3382 / FAX: 06-6413-0190

Nhà máy Hokuriku

21-2 Shinbori, thành phố Imizu, tỉnh Toyama
ĐT: 0766-86-2110 / FAX: 0766-86-1127

Trung tâm công nghệ

1566 Mishima-cho, Minami-ku, Thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka
ĐT: 053-442-7801 FAX: 053-442-8022

Nhà máy Oita

696-1 Nishimoto, Thị trấn Aki, Thành phố Kunisaki, Quận Oita
ĐT: 0978-67-3377 / FAX: 0978-67-3381

Nhà máy Komatsu

1-6 Khu công nghiệp Kushimachi, thành phố Komatsu, tỉnh Ishikawa
ĐT: 0761-44-3610 / FAX: 0761-43-3501

Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam

Khu công nghiệp Thăng Long,
Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: + 84-24-3881-0973 / FAX: + 84-24-3881-0974