PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD
日本語EnglishTiếng Việt

“Doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh”

Ngày đăng: 25/11/2023

Là một doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm của thành phố, PPV đã và đang không ngừng nỗ lực trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. PPV đã vinh dự được Sở Công thương Hà Nội công nhận là doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh vào các năm 2019 và 2022 với thời hạn hiệu lực là 3 năm. Bằng các hành động thiết thực, PPV đang chung tay cùng với xã hội để bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.    

 

Giay chung nhan NL xanh nam 2022
Giay chung nhan NL xanh nam 2019