Website parker.com.vn đang được nâng cấp.

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH PARKER PROCESSING VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô C1-2, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02438810973

WEBSITE PARKER.COM.VN is being UPGRADED.

Please contact us:

PARKER PROCESSING VIETNAM CO., LTD

Address: Lot C1-2, Thang Long Industrial Park, Kim Chung Commune, Dong Anh District, Hanoi City, Vietnam

Phone: 02438810973