PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD
日本語EnglishTiếng Việt

Thấm Nitơ thể khí

Thấm Nitơ mềm thể khí (GSN) là phương pháp xử lý cho sản phẩm vào trong lò có môi trường khí hỗn hợp gồm khí NH3 và lượng nhỏ khí CO2, xử lý ở nhiệt độ 400℃~600℃ (thông thường là 580℃) để hình thành tầng sâu thấm trên bề mặt sản phẩm.

Tầng sâu thấm này rất ưu việt ở tính chịu mài mòn, chiụ nhiệt ma sát và chịu ăn mòn.  So với thấm Nitơ thể khí, phương pháp này có thể xử lý trong thời gian ngắn, do đó đạt được mục tiêu giảm giá thành, hơn nữa do được xử lý ở nhiệt độ thấp nên sản phẩm ít bị cong vênh, vấn đề thay đổi kích thước hầu như không xảy ra.

Tại PPV, từ năm 2006, chúng tôi đã bắt đầu xử lý thấm Nitơ mềm thể khí cho các chi tiết của máy nén khi dùng trong ô tô. Đến nay, chúng tôi đã đầu tư 6 lò bao gồm cả loại lò buồng và lò giếng. Chúng tôi đang nhận gia công các linh kiện không chỉ cho ô tô mà còn có linh kiện xe máy và máy xây dựng.

Thấm Nitơ thể khí