PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD
Tiếng Việt日本語English

Xử lý ram lạnh

Xử lý sub-zero là hạ nhiệt độ sản phẩm dưới 0℃ sau khi thấm carbon và làm nguội và trước khi ram. Lý do hạ nhiệt độ dưới 0℃ là để cải thiện tổ chức xấu. Sau tôi, tổ chức của sản phẩm trở thành martensite có độ cứng cao.  Khi trở thành martensite, tính chịu mài mòn tăng do độ cứng cao. Tuy nhiên, khoảng 80% trở thành martensite, 20% còn lại là tổ chức austenite. Nó thường được gọi là austenite dư. Austenite này có độ cứng và tính chịu mài mòn thấp.

Hơn nữa, tổ chức austenite biến đổi tự nhiên thành martensite sau vài năm xử lý nhiệt. Do cấu trúc tinh thể kim loại bị thay đổi dẫn đến kích thước sản phẩm cũng bị thay đổi, gây nên các vấn đề như xuất hiện âm thanh lạ trong linh kiện truyền động (đây được gọi là thoái hóa theo thời gian). Xử lý sub-zero chính là chuyển 20% còn lại từ austenite dư thành martensite.

Austenite sẽ chuyển biến thành martensite ở nhiệt độ trên-63℃, do đó buộc phải làm lạnh để đưa về martensite. Tổ chức được được đưa về martensite bằng phương pháp sub-zero có độ cứng tăng, cùng với đó là tính chịu mài mòn được cải thiện, ngoài ra có thể ngăn chặn sự biến đổi tiếp theo từ austenite sang martensite.