PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD
日本語EnglishTiếng Việt
ĐẠT CHỨNG NHẬN AS9100 THÁNG 10 NĂM 2020 (DỰ KIẾN)
AS9100 là tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế cho ngành Hàng không, Vũ trụ và Quốc phòng (AS & D), được tạo bởi IAQG và AS9100 Rev D (2016) là phiên bản mới nhất

Lợi ích của Hệ thống Quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS9100 là gì?

 • Giảm nguy cơ sản phẩm hoặc dịch vụ mắc sai lầm và thất bại.
 • Quản lý chất lượng để đạt được kết quả hoạt động có hiệu lực
 • Có được một danh sách trong dữ liệu hệ thống thông tin nhà cung cấp trực tuyến (OASIS)
 • Trở thành một nhà cung cấp được khách hàng và các bên liên quan tin tưởng
 • Cải tiến thường xuyên và có được những cơ hội phát triển tầm quốc tế.
ĐẠT CHỨNG NHẬN IATF16940:2016 NGÀY 13 THÁNG 09 NĂM 2018

IATF 16949 là tiêu chuẩn được biên soạn bởi Hiệp hội Ô tô Thế giới (IATF – International Automotive Task Force). Phiên bản mới nhất của IATF 16949 được ban hành vào tháng 10 năm 2016.

IATF 16949:2016 phiên bản chuyển đổi từ ISO/TS 16949:2009 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho các nhà cung cấp linh kiện Ô tô, được xây dựng trên nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9001- Các yêu cầu cụ thể dành cho việc áp dụng ISO 9001:2015 đối với các tổ chức sản xuất Ô tô và cung cấp các dịch vụ, linh kiện Ô tô.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là gì?

 • Đảm bảo khi đã cam kết với khác hàng thì sẽ thực hiện được cam kết (giống ISO 9001)
 • Đảm bảo cung cấp ổn định sản phẩm (giống ISO 9001).
 • Liên tục cải tiến (giống ISO 9001).
 • Không chỉ đảm bảo sự ổn định chất lượng sản phẩm mà còn giảm mức độ biến thiên chất lượng của sản phẩm (cao hơn ISO 9001).
 • Không để sai lỗi xảy ra mà phải ngăn chặn ngay từ đầu (cao hơn ISO 9001).
 • Giảm sự lãng phí trong chuỗi cung cấp linh kiện, sản phẩm (cao hơn ISO 9001).
 • Đem lại lợi thế thương mại trong quá trình thương thảo hợp đồng.
 • Tập trung vào cải tiến liên tục, phòng tránh sai sót, giảm thiểu những biến thể và lãng phí.
 • IATF 16949 giúp tạo ra phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng chung trong toàn chuỗi cung cấp (kể cả nhà cung cấp lẫn nhà thầu phụ) và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí, nhờ tránh được nhiều cuộc đánh giá cụ thể của khách hàng.

 

ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO14001 THÁNG 12 NĂM 2005

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường.

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001 là gì?

 • Về mặt thị trường:
  – Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng,
  – Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường,
  – Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh.
 • Về mặt kinh tế:
  – Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào,
  – Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng,
  – Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ,
  – Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý,
  – Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên,
  – Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường,
  – Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường,
  – Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn,
  – Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp,
  – Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.
 • Về mặt quản lý rủi ro:
  – Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra,
  – Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm,
  – Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.
ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO9001:2000 NGÀY 07 THÁNG 1 NĂM 2000

ISO9001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng.

Lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 là gì

 • Kiểm soát quản lý tốt hơn.
 • Nhận thức một cách đầy đủ hơn về các vấn đề mang tính hệ thống.
 • Phòng ngừa lỗi trong hệ thống công việc.
 • Phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức.
 • Liên tục nâng cao chất lượng của sản phẩm, dịch vụ.
 • Xây dựng các hệ thống văn bản chất lượng để đào tạo, chia sẻ kiến thức.
 • Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức/ doanh nghiệp đối với xã hội và quốc tế.