PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD
日本語EnglishTiếng Việt
TRIẾT LÝ KINH DOANH

Chính sách công ty năm 2023

Hướng tới trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về xử lý bề mặt và xử lý nhiệt trên tất cả các loại vật liệu.

Triết lý kinh doanh

1. Thông qua hoạt động kinh doanh coi trọng CON NGƯỜI và MÔI TRƯỜNG để cống hiến cho xã hội và người lao động.

2. Thực hiện xử lý bề mặt, xử lý nhiệt có chất lượng, tính năng và độ tin cậy cao để cung cấp sản phẩm chiếm được lòng tin và làm thỏa mãn khách hàng.

Khẩu hiệu
     {Development! Phát triển hướng tới tương lai}

Phương pháp triển khai

1. Kế hoạch trung hạn hướng tới mục tiêu sau 2 năm sẽ vượt qua thành tích kinh doanh tốt nhất trước đại dịch (kỳ tài chính thứ 18) bằng việc gia nhập ngành hàng không và ô tô như một phát triển mới → nâng cao năng lực kỹ thuật, chất lượng và kinh doanh.

2. Thúc đẩy tiết kiệm nhân lực bằng việc đầu tư thiết bị tự động → Nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc (robot, vận chuyển tự động)

3. Bồi dưỡng đội ngũ kế nhiệm hướng tới xây dựng nhà máy số 2 → Bổ nhiệm và thăng chức, thực hiện di chuyển nội bộ và đào tạo OJT.

4. Xây dựng nhà xưởng không có tai nạn → Tăng cường hoạt động 5S bằng tuần tra an toàn: Tạo nên một nhà xưởng an toàn và phù hợp.

5. Tăng cường liên kết với tập đoàn. 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng về tính năng và quy cách, theo đuổi chất lượng được đảm bảo liên tục và phù hợp.

Mục tiêu chất lượng

  1. Cải tiến nhắm giảm số vụ khiếu nại từ phía khách hàng
  2. Giảm số vụ phát sinh sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất
CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

1.Phát triển kỹ thuật gia công làm giảm ảnh hưởng xấu đến môi trường và đóng góp cho xã hội
2.Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ về bảo vệ môi trường. Thiết lập và quản lý các tiêu chuẩn
3.Xúc tiến các hoạt động nhằm giảm những ảnh hưởng xấu đến môi trường như tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, giảm chất thải, tái sử dụng sản xuất,..
4.Cam kết bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện các biện pháp phòng ngăn chặn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường như không khí, đất, nước, hệ sinh thái,..
5.Nỗ lực dung hòa tốt với môi trường, lập kế hoạch điều hòa các hoạt động bảo vệ môi trường
6.Quán triệt chính sách đối với toàn thể công nhân viên đồng thời tạo ra môi trường làm việc an toàn và phù hợp

CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG

Trên nguyên tắc xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam cam kết thực hiện quản lý năng lượng tiết kiệm, hiệu quả xuyên suốt trong toàn bộ tổ chức. Công ty phấn đấu thực hiện các hoạt động tiết giảm năng lượng một cách thường xuyên bằng cách áp dụng các biện pháp quản lý năng lượng trên cơ sở tối ưu hóa thiết bị sản xuất và nâng cao nhận thức nhân viên.

Công ty thúc đẩy các hoạt động quản lý năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thông qua:

  1. Việc hoạch định đạt được các mục tiêu năng lượng hàng năm.
  2. Thực hiện các chính sách thúc đẩy hoạt động cải tiến và đào tạo định kỳ về quản lý năng lượng.
  3. Thường xuyên theo dõi, báo cáo kết quả hoạt động năng lượng tại cuộc họp tổng kết hàng tháng.
LỜI HỨA CỦA CHÚNG TÔI
  1. Tôi xin hứa sẽ giữ cho máy móc thiết bị và môi trường làm việc luôn sạch sẽ.
  2. Tôi sẽ vệ sinh ngay khi thấy nơi làm việc bị dây bẩn.
  3. Tôi sẽ cẩn trọng đối với sản phẩm của khách hàng.
  4. Tôi sẽ không làm rơi hay làm xước sản phẩm của khách hàng.

Tôi sẽ luôn tuân thủ theo luật lệ, quy định của Công ty và chỉ thị của cấp trên.