PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD
Tiếng Việt日本語English

Cuối năm 2020 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn AS9100 (Dự kiến)
Tháng 9 năm 2018 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn IATF16949:2016
Tháng 6 năm 2013 Hoàn thiện lắp đặt dây chuyền thấm Nito thể lỏng (Isonite), bắt đầu hoạt động sản xuất.
Tháng 1 năm 2012 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO TS16949:2009
Tháng 9 năm 2011 Mở rộng nhà máy xử lý Nhiệt.
Tháng 6 năm 2008 Lắp đặt thêm thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Cacbon dạng buồng)
Tháng 12 năm 2007 Lắp đặt thêm thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Cacbon và lò thấm Nitơ thể khí dạng buồng)
Tháng 12 năm 2005 Lắp đặt thêm thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Nitơ thể khí dạng giếng)
Tháng 12 năm 2005 Bắt đầu hoạt động sản xuất áp dụng kỹ thuật sơn tính năng bôi trơn.
Tháng 12 năm 2005 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2004
Tháng 8 năm 2005 Bắt đầu hoạt động sản xuất dây chuyền xử lý nhiệt (lò thấm Cacbon dạng buồng và dây chuyền mạ đồng)
Tháng 3 năm 2005 Tăng vốn đầu tư lên 4.100.000 USD
Tháng 3 năm 2005 Xây dựng mở rộng nhà máy sơn, phát triển sản xuất.
Tháng 12 năm 2003 Bắt đầu hoạt động sản xuất trong lĩnh vực xử lý Anot.
Tháng 8 năm 2002 Tăng vốn đầu tư lên 2.500.000 USD
Tháng 1 năm 2001 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2000
Tháng 11 năm 2000 Bắt đầu hoạt động sản xuất trong lĩnh vực sơn và xử lý bề mặt.
Tháng 5 năm 2000 Thành lập công ty (là công ty đầu tiên trong Khu công nghiệp Thăng Long).
Vốn đầu tư ban đầu 2.000.000 USD