PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD
日本語EnglishTiếng Việt

Tháng 08 năm 2023 Đầu tư thiết bị xử lý nhiệt (Lò chân không)
Tháng 06 năm 2023 Thành lập Chi nhánh PPHY tại TLIP 2 tỉnh Hưng Yên 
Tháng 05 năm 2022 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Nadcap
Tháng 12 năm 2021 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn AS9100 
Tháng 09 năm 2018 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn IATF16949:2016
Tháng 06 năm 2013 Dây chuyền thấm Nitơ thể lỏng (Isonite) hoàn thiện lắp đặt và đi vào hoạt động
Tháng 01 năm 2012 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO/TS16949:2009
Tháng 09 năm 2011 Mở rộng nhà máy xử lý Nhiệt.
Tháng 01 năm 2011 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Tháng 06 năm 2008 Đầu tư thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Cacbon)
Tháng 03 năm 2008 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2000
Tháng 12 năm 2007 Đầu tư thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Cacbon và lò thấm Nitơ thể khí dạng buồng)
Tháng 12 năm 2005 Đầu tư thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Nitơ thể khí dạng giếng)
Tháng 12 năm 2005 Bắt đầu áp dụng kỹ thuật sơn tính năng bôi trơn
Tháng 12 năm 2005 Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2004
Tháng 08 năm 2005 Dây chuyền xử lý nhiệt đi vào hoạt động (lò thấm Cacbon dạng buồng và dây chuyền mạ đồng)
Tháng 03 năm 2005 Mở rộng nhà máy Sơn, xây mới xưởng Nhiệt. Tăng vốn đầu tư lên 4.100.000 USD
Tháng 12 năm 2003 Xây mới dây chuyền xử lý Alumite
Tháng 08 năm 2002 Tăng vốn đầu tư lên 2.500.000 USD
Tháng 01 năm 2001 Đạt chứng nhận ISO9001:2000 (liên kết cùng công ty mẹ Parker Kako)
Tháng 11 năm 2000 Bắt đầu hoạt động sản xuất trong lĩnh vực sơn và xử lý bề mặt.
Tháng 05 năm 2000 Thành lập công ty (là công ty đầu tiên trong Khu công nghiệp Thăng Long). Vốn đầu tư ban đầu 2.000.000 USD