Lịch sử thành lập

Cuối năm 2020

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn AS9100 (Dự kiến)

Tháng 9 năm 2018

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn IATF16949:2016

Tháng 6 năm 2013

Hoàn thiện lắp đặt dây chuyền thấm Nito thể lỏng (Isonite), bắt đầu hoạt động sản xuất.

Tháng 1 năm 2012

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO TS16949:2009

Tháng 9 năm 2011

Mở rộng nhà máy xử lý Nhiệt.

Tháng 6 năm 2008

Lắp đặt thêm thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Cacbon dạng buồng)

Tháng 12 năm 2007

Lắp đặt thêm thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Cacbon và lò thấm Nitơ thể khí dạng buồng)

Tháng 12 năm 2005

Lắp đặt thêm thiết bị xử lý nhiệt (Lò thấm Nitơ thể khí dạng giếng)

Tháng 12 năm 2005

Bắt đầu hoạt động sản xuất áp dụng kỹ thuật sơn tính năng bôi trơn.

Tháng 12 năm 2005

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2004

Tháng 8 năm 2005

Bắt đầu hoạt động sản xuất dây chuyền xử lý nhiệt (lò thấm Cacbon dạng buồng và dây chuyền mạ đồng)

Tháng 3 năm 2005

Tăng vốn đầu tư lên 4.100.000 USD

Tháng 3 năm 2005

Xây dựng mở rộng nhà máy sơn, phát triển sản xuất.

Tháng 12 năm 2003

Bắt đầu hoạt động sản xuất trong lĩnh vực xử lý Anot.

Tháng 8 năm 2002

Tăng vốn đầu tư lên 2.500.000 USD

Tháng 1 năm 2001

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Tháng 11 năm 2000

Bắt đầu hoạt động sản xuất trong lĩnh vực sơn và xử lý bề mặt.

Tháng 5 năm 2000

Thành lập công ty (là công ty đầu tiên trong Khu công nghiệp Thăng Long).

Vốn đầu tư ban đầu 2.000.000 USD