PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD
Tiếng Việt日本語English

PPV chuẩn bị cho việc đạt chứng nhận AS9100 cho lĩnh vực hàng không – vũ trụ vào năm 2020

Giới thiệu về tiêu chuẩn AS9100

AS9100 là tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế cho ngành Hàng không, Vũ trụ và Quốc phòng (AS & D), được tạo bởi IAQG và AS9100 Rev D (2016) là phiên bản mới nhất.

Tiêu chuẩn này cung cấp cho các nhà cung cấp các yêu cầu để thiết lập và duy trì một hệ thống chất lượng toàn diện để cung cấp các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy cho ngành công nghiệp Hàng không, Vũ trụ và Quốc phòng.

Mục đích của tiêu chuẩn quốc tế AS9100 là phát triển Hệ thống Quản lý Chất lượng mà:
– Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
– Quản lý rủi ro
– Nâng cao uy tín thương hiệu, tăng cơ hội cạnh tranh
– Giảm lãng phí
– Cải tiến liên tục

CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG CỦA TIÊU CHUẨN AS9100  
  • Vận hành quản lý rủi ro
  • Quản lý cấu hình
  • An toàn sản phẩm
  • Giao hàng đúng hạn
  • Các yêu cầu đặc biệt
  • Chống hàng giả
  • Các mục quan trọng
  • Các yêu cầu mở rộng cho sản xuất và nhà cung cấp bên ngoài.
PPV với sự phát triển của các hệ thống quản lý chất lượng
Chứng nhận ISO9001: 2000 07 tháng 01 năm 2001
Chứng nhận ISO / TS 16949: 2009 06 tháng 01 năm 2012
Chứng nhận IATF16949 2016 13 tháng 9, năm 2018
Chứng nhận AS9100 Tháng 4 năm 2020 (Dự kiến)

Ngay từ khi mới thành lập từ năm 2000, công ty PPV đã luôn chú trọng việc đảm bảo chất lượng. Công ty đã thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và nhanh chóng đạt được chứng nhận ISO9001:2000 vào năm 2001.
Bắt nhịp xu thế phát triển của toàn cầu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, công ty PPV đã liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng trong các lĩnh vực mới. Công ty đã lần lượt giành được các chứng nhận ISO/TS16949:2009 vào năm 2012 và mới đây là IATF16949:2016 cho ngành công nghiệp ô tô.
Nắm bắt được cơ hội từ các thị trường tiềm năng của lĩnh vực hàng không vũ trụ, phát huy những kinh nghiệm quản lý chất lượng mà chúng tôi đã tích lũy trong 20 năm hoạt động, với mong muốn đáp ứng tốt hơn mong đợi của khách hàng, công ty tiếp tục triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn AS9100. Kế hoạch được bắt đầu thực hiện vào tháng 7 năm 2019 với mục tiêu đạt được chứng nhận AS9100 vào tháng 4 năm 2020.