PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD
日本語EnglishTiếng Việt

Đạt chứng nhận AS9100 cho ngành Hàng không – Vũ trụ vào năm 2021

Ngày đăng: 30/12/2021

Giới thiệu về tiêu chuẩn AS9100

AS9100 là tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế cho ngành Hàng không, Vũ trụ và Quốc phòng (AS & D), được lập ra bởi IAQG.

Tiêu chuẩn này cung cấp cho các nhà cung cấp các yêu cầu để thiết  lập và duy trì một hệ thống chất lượng toàn diện để cung cấp các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy cho ngành công nghiệp Hàng không, Vũ trụ và Quốc phòng.

Mục đích của tiêu chuẩn quốc tế AS9100 là phát triển Hệ thống Quản lý Chất lượng mà:

  • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Quản lý rủi ro
  • Nâng cao uy tín thương hiệu, tăng cơ hội cạnh tranh
  • Giảm lãng phí
  • Cải tiến liên tục

Đạt được chứng chỉ AS9100 là điều kiện cần để doanh nghiệp có cơ hội trở thành nhà cung cấp cho ngành công nghiệp Hàng không, Vũ trụ và Quốc phòng.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 kéo dài, việc đánh giá chứng nhận AS9100 đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của các thành viên công ty cũng như Tổ chức chứng nhận NQA, Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam đã đạt được chứng nhận AS9100 vào tháng 12 năm 2021.

Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành Hàng không vũ trụ.