PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD PARKER PROCESSING VIET NAM CO., LTD
Tiếng Việt日本語English

Tham gia Hội thao Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày đăng: 19/12/2023
Vào ngày 15/12/2023, PPV đã cử đại diện đội chữa cháy tại chỗ tham gia Hội thao Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long do Công an huyện Đông Anh phối hợp với Cụm liên kết an toàn PCCC tại KCN Thăng Long tổ chức. Đây là một trong những hoạt động thực tiễn thể hiện rõ quan điểm kinh doanh của PPV: “An toàn là nền tảng của phát triển bền vững”. Các hoạt động an toàn, đặc biệt là hoạt động đào tạo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được duy trì thường niên nhằm nâng cao khả năng nhận diện mối nguy và hướng dẫn cách xử lý các tình huống khẩn cấp cho người lao động, hướng tới một nhà máy an toàn cho con người, hàng hóa và thiết bị.